De Jager zaterdag 06 juni 2015

Bericht uit het bureaucratische moeras. Staatssecretaris Van Rijn, onder wiens verantwoordelijkheid mensen maanden op hun pgb-geld hebben zitten wachten en onder wiens zelfde bewind de Sociale Verzekeringsbank nu dan maar wanhopig aan iedereen die een pgb aanvraagt, zonder toetsing blindelings geld op de rekening stort, mag blijven. (Er schijnen al hele Bulgaarse dorpen te zijn waar iedere inwoner een pgb uit Nederland krijgt overgemaakt). Van Rijn kan alleen maar blijven, omdat er echt helemaal niemand te vinden is, die zijn vingers aan zijn verschrikkelijke rotbaan wil branden. BIBU02_060615JOHN blog