Vaderlandsche tradities

Ik hecht enorm aan vaderlandse tradities en ik vind dat men daar met z’n poten af moet blijven. Ik vind het gewoon fijn dat er tijdens de nu jaarlijkse hittegolf van de nazomer al pepernoten in de schappen komen te liggen. Mensen spreken daar schande van, maar dat is een Nederlands houvast in een snel mondialer wordende wereld. Zo is het ook fijn de zekerheid te hebben dat kort daarna, zo half september, de Pietendiscussie weer in alle hevigheid losbarst. De woedende ingezonden brieven, het slavernijverleden dat er traditioneel bijgesleept wordt, het is kneuterig misschien, maar zo is Nederland nou eenmaal: gezellig. bibu02_101016john