De Jager dinsdag 16 juni 2016

Herinneren jullie dat fantastische schema van de minister van financien(umlaut op de e) van Griekenland nog? De man is professor in de speltheorie, vandaar dat het wat duurde voordat het ontcijferd werd. Maar het is nu duideljk.BIBU02_160315JOHN BLOG