Kritisch Prikken en Coming Out

In de nieuwste Zusje voor Margriet 17 wordt een heikel onderwerp aangeroerd. Van Oma weten we zoals gebruikelijk meteen waar ze staat.

In de Jordaan hadden we bij de Tichelkerk pastor Frans van Lingen. Frans was eerst tot zijn 65-ste onderwijzer en zeer geliefd bij generaties Jordanese katholieke kinderen, en werd na zijn pensionering pastor, waarbij hij een niet aflatende zorg voor met name zijn behoeftige en zieke parochianen aan de dag legde. Frans legde kilometers af op zijn jongensfiets, hij was niet groter dan 1 meter 55. Hij dook wel eens onverwacht voor mijn auto op, omdat hij even op zijn Amsterdams een stoepie had gepakt. Tegen de tijd dat