Doorzonwoning is helemaal terug

Ik heb een artikel geillustreerd voor de bijlage van de regionale kranten van het AD over de weer gewilde doorzonwoningen die in de jaren ’70 zijn gebouwd. Een grotere cover die ik na publicatie zal prijsgeven en een kleinere illustratie voor binnenin, zie hieronder. Dat ik in die jaren ’70 zelf in zo’n woning terechtkwam heeft mijn leven een belangrijke wending gegeven. Zonder dat was er geen De Familie Doorzon geweest. De teruggekeerde populariteit van die woningen bij het koperspubliek, valt toevalligerwijze samen met mijn eigen terugkeer naar Doorzon, de strip. We zijn hier al een tijd bezig mijn archief te ordenen en het openen van lang gesloten gebleven dozen heeft geresulteerd in een in november bij Strip 2000 te verschijnen eerste thema-album van De Familie Doorzon, waarover later meer.ad magazine 11-07 blog