TAN

Vooroorlogs, dat gedoe met die tancode. De straf van het vasthouden aan je aloude girorekening, uit een soort nergens op slaand idealisme, nu je mooie simpele gironummer van weleer,  is vervuild met al die tekens die ING ervoor heeft geplakt. Gironummers waren zo eenvoudig, dat ik het gironummer van mijn oude maat Wim Stevenhagen nog steeds uit mijn hoofd kan oplepelen, 3261444. Komt ook, omdat als we een nummer nodig hadden voor op een boevenpak, we steevast dat nummer gebruikten. Ik nodig de fans graag uit ,dit in onze werken te controleren.