Zusje goes USA

nya-n-fay backcoverEen jarenlange samenwerking met de Nederlandse Amerikaan Johan van der Tuyn heeft deze maand geresulteerd in het tegelijkertijd verschijnen van 4 deeltjes Nya-n-Fay boeken in de USA, met illustraties van mijn hand.  In de boeken leeft Nya in een weeshuis waar ze als ingebeelde vriendin het engeltje Fay heeft om stand te houden tegen  de weeshuisbully Mona, die voor de oplettende lezertjes de Amerikaanse overheid verbeeldt. De ondertitel van de boekjes is niet voor niets ‘ A series about little kids and big government’. Het is erg interessant geweest om met een Amerikaan samen te werken die ik het best kan omschrijven als ‘libertijn’, iemand die gruwt van het ingrijpen van de Overheid in gewone levens.

Hoewel ik het met lang niet alle standpunten van Johan eens ben en we pittige discussies hebben gevoerd, heeft hij zijn mening zo ironisch en komisch voor het voetlicht gebracht in deze boekjes dat ik er graag aan meewerkte en Zusje als Nya zonder schroom heb ingezet.

Meer informatie, ook over het bestellen van de deeltjes vind je op www.nya-nfay.com