Verherbouwen en Terugkeer

Al bijna veertig jaar is de firma Biereco in business. Niet zo gek, want er moet altijd wel ergens iets worden verherbouwd. Met name bij de overheid en aan de overheid gerelateeerde organisaties moeten er volcontinu dingen op de schop. Met de overheid zijn de bouwvarkers van Biereco sowieso blij, want binnenkort vieren ze ook het 40-jarig jubileum van hun uitkering.