Ja, Dus?

Ruurd Torensma stuurde mij dit toekomstbeeld toe. Dit komt aardig overeen met de toekomstvisie van de VVD. We kennen de liberalen als pragmatisch: met voortzetting van het huidige beleid, hoeven we niet meer te filosoferen over het bouwen van een vliegveld voor de kust. Schiphol ligt dan straks vanzelf in zee.