Lourdes en Candy

Deze week beleefden we het einde van twee tijdperken: De laatste trein naar bedevaartsoord Lourdes vertrok EN het laatste nummer van blootblaadje Candy verscheen. Ogenschijnlijk is daar geen verband, maar als je er dieper over nadenkt natuurlijk wel. Religie en seks zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immers, hoe meer je als religie iets verbiedt, hoe spannender het wordt. Of Lourdes ook is opgeheven, wegens gebrek aan meetbare resultaten, betwijfel ik. Het zal eerder zo zijn dat er inmiddels een Lourdes-Airport is, en dat men met horrelvoet en eczeem per Easyjet naar de gehoopte genezing vliegt.bibu02_140916john